JUDr. Harabin poskytol manuál pre rodičov školopovinných detí

Bývalý predseda NS SR, trestný sudca Štefan Harabin zareagoval na prosby občanov, ktoré sa týkali prinavrátenia sa školopovinných žiakov II. stupňa k prezenčnej forme štúdia. Riaditelia ZŠ rozosielajú rodičom správy, v ktorých si majú vybrať, či ich ratolesti budú pokračovať v distančnom štúdiu, alebo sa podvolia systému a nechajú svoje deti a seba bezdôvodne testovať.

Takáto segregácia detí, ale aj dospelých je zjavne protiústavná a dopúšťajú sa tým minimálne trestného činu Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb, tvrdí JUDr. Harabin.

Vážená pani riaditeľka/ riaditeľ,
Na portáli YZX bol dňa…… uverejnený oznam týkajúci sa znovuotvorenia prezenčnej výučby žiakov II. stupňa ZŠ.
Rodičom dávate na výber z možnosti pretestovania sa s dieťaťom, v prípade záujmu o prezenčnú formu štúdia alebo ostať v distančnej forme.
Chcem Vás dôrazne upozorniť, že každý žiak má podľa Ústavy garantované právo na prezenčnú formu štúdia, ktorá nesmie byť ničím podmieňovaná.
Moja rodina je zdravá a preto sa testovať nechodíme.
Upozorňujem Vás, že takýmto segregovaním detí a rodičov sa bez najmenších pochybnosti dopúšťate minimálne trestného činu Apartheidu a diskriminácie skupiny osôb.
V prípade, že nebude môjmu dieťaťu sprístupnené štúdium v prezenčnej forme s ostatnými spolužiakmi, budem nútený na Vás podať trestné oznámenie.
Prosím Vás preto, aby ste sa nepodieľali na tejto nezákonnosti a nebránili deťom v ich Ústavou garantovaných právach.
Iba pre Vašu informáciu Vám dávam na vedomie znenie trestného činu apartheidu a diskriminácia skupiny osôb podľa § 424a ods. 1, 2 písm. d), f) Trestného zákona:
kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, a
vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo za krízovej situácie
potrestá sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov.