JUDr. Harabin radí ľuďom!!!

Pre občanov, ktorí sa neplánujú zúčastniť akože “dobrovoľného”, ale zjavne sankčného testovania, vyberáme najpodstatnejšie citáty:
Zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať a podstúpiť izoláciu (karanténu).

Zdravého človeka NIKTO nemôže žiadať predložiť jeho zdravotnú dokumentáciu (aj keby ste podstúpili test – on je zjavne súčasťou tejto dokumentácie). Do zdravotnej dokumentácie podľa platného právneho stavu môže nazerať len osobný lekár dotknutej osoby a v zákonom osobitne predpokladaných prípadoch iba orgány činné v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti. Nikdy nie poriadkový policajt, alebo zamestnávateľ, resp. riaditeľ školy.
Ak to robí zamestnávateľ, (resp. riaditeľ školy voči deťom) evidentne pácha úmyselný Trestný čin nátlaku podľa § 192 ods. 1, 4-Ak Vás o to požiada policajt, ten pácha i Trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a ak Vás násilím dotiahne na policajnú stanicu, tak pácha aj Trestný čin obmedzovania osobnej slobody. V takom prípade tam VY podajte trestné oznámenie na daného policajta a vyžiadate si opis zápisnice na ktorú máte ako poškodený právny nárok!

VARUJEM zamestnávateľov, riaditeľov škôl, ktorí si myslia, že môžu pre nepredloženie testu vyhodiť zamestnanca, že budú niesť okrem trestnoprávnych následkov niesť aj následky viažuce sa na náhradu škody z neplatne skončeného pracovného, resp. štátnozamestnaneckého pomeru a budú doplácať aj mzdu za kritické obdobie!!! Úplne na záver treba iba pripomenúť Matovičovi, že Sloboda pohybu v zmysle čl. 23 ods. 1, 3 našej Ústavy sa môže obmedziť iba zákonom, ak je to nevyhnutné i pre ochranu zdravia, ale nie uznesením vlády počas núdzového stavu.